autumn 2023
KVI-1111 Barokk som stil og epoke - 20 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Course content

I dette emnet får du en fordypning i barokkens billedkunst og arkitektur. Barokken vil bli diskutert både som epoke og stil. Det vil bli lagt vekt på inngående studier av enkeltkunstnere og enkeltverk - blant annet italiensk og fransk palass- og kirkearkitektur og kunstnere som Caravaggio, Velazquez og Bernini. I tillegg tematiseres barokk som et generelt og epokeovergripende fenomen som har aktualitet også i samtidens kunst og arkitektur.

Recommended prerequisites

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til temaet
  • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
  • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
  • spesialkompetanse innen et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
  • analysere og dokumentere et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode

Kompetanse

Studenten kan:

  • forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 14.11.2023 09:00 (Hand out)
24.11.2023 14:00 (Hand in)
10 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Elektronisk prøve Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic