spring 2024
INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Course content

Emnet gir en innføring i objektorientert programmering. Dette inkluderer en innføring i sentrale begreper som innkapsling, klasser, arv og polymorfi. Metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter er også sentralt i emnet.

Recommended prerequisites

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Objective of the course

Kunnskap - Kandidaten har ...

  • grunnleggende kunnskap om sentrale konsepter og begreper innen objektorientert programmering, som innkapsling, klasser, arv og polymorfi.
  • grunnleggende kunnskap om metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter.

Ferdigheter - Kandidaten kan ...

  • designe og implementere objektorienterte programmer
  • programmere, feilsøke og gjøre enkle ytelsesmålinger innen et objektorientert programmeringsspråk

Generell kompetanse - Kandidaten ...

  • forstår hvor objektorientert programmering kan anvendes og noen begrensninger i bruk av objektorientert programmering
  • har praktisk erfaring med programmering av grafikk-baserte sanntids-spill og simuleringer.

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 27.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlige innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

3 skriftlige innleveringer.

Re-sit examination

Tilbys for de som ikke fikk bestått karakter ved siste ordinære eksamen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.
  • Earlier years and semesters for this topic