spring 2024
FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp

Type of course

Kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING

Søknadskode 9391 enkeltemner i ingeniørfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-112 Elektromagnetisme 10 stp

Course content

Emnet gir en generell introduksjon til elektriske og magnetiske fenomener der følgende temaer behandles: Elektrostatiske felt og potensiale, kondensator og kapasitans, dielektriske materialer, elektriske strøm og konduktivitet, Kirchhoffs lover, magnetiske felt, magnetiske materialer, Faradays lov, induksjon, impedanser og Maxwells likninger.

Recommended prerequisites

FYS-0100 Generell fysikk, FYS-1001 Mekanikk, MAT-1003 Kalkulus 3

Objective of the course

Kunnskaper - Studenten kan:

 • forstå elektriske og magnetiske fenomener i naturen
 • beskrive elektriske og magnetiske felter i rommet gjennom bruk av abstrakte begreper som feltlinjer, ekvipotensialflater og flukser
 • forstå hvordan elektriske og magnetiske fenomener vekselvirker gjennom induksjon og elektromagnetiske bølger
 • oppnå økt geometrisk forståelse av elektriske og magnetiske felter gjennom bruk av simuleringer og datavisualiseringer

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse grunnleggende elektriske og magnetiske problemstillinger
 • overføre elektromagnetiske likninger mellom integral- og differensialform
 • løse differensiallikninger der passive komponenter som kondensator, resistans og spole inngår
 • omregne passive komponenter til impedanser og bruke regneregler for disse til å løse vekselstrømkretser
 • lage dataprogrammer som løser elektromagnetiske problemer numerisk

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • forstå viktigheten av emnet i moderne anvendelser innenfor optikk, radar, kommunikasjon og nanoteknologi

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 27.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatoriske innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic