autumn 2024
ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag) lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Course content

Dette emnet tar for seg den episke diktning fra de eldste tider til ca. 1800. Emnet omfatter utdrag fra Bibelen, samt så vel greske og romerske, som franske og italienske epos, en norrøn saga og flere europeiske romaner.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • innsikt i sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor narrativ diktning fram til 1800
  • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den narrative diktningen
  • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til narrativ diktning
  • oversikt over litteraturhistoriske epoker fram til 1800

Ferdigheter

Studenten kan:

  • gjøre en kritisk lesning av narrative tekster
  • analyse av narrative tekster

Language of instruction and examination

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 19.11.2024 09:00 (Hand out)
21.11.2024 13:00 (Hand in)
2 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig arbeid Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Et skriftlig arbeid på 3-4 sider over oppgitt emne.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic