autumn 2024
ALI-1120 Drama - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Course content

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i dramasjangeren, særlig i den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg hovedverker fra antikken og fram til vår tid og innføring i sentrale analysebegreper.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

  • kjennskap til sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor dramatisk diktning
  • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den dramatiske diktningen
  • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til dramasjangeren
  • oversikt over litteraturhistoriske epoker

Ferdigheter

Studenten kan:

  • levere selvstendige analyser av dramatekster
  • presentere et resonnement som svarer på gitte problemstillinger innenfor faget
  • gjenkjenne sentrale kjennetrekk ved litteraturhistoriske epoker
  • bruke kontekstuell kunnskap i analysen av den enkelte dramatekst

Language of instruction and examination

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for ALI-1120 Drama - HØST 2024

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 09:00 (Hand out)
04.12.2024 13:00 (Hand in)
2 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig oppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

En skriftlig oppgave (4-6 sider) innen fastsatt frist og seinest innen to uker før skoleeksamen.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic