autumn 2024
ALI-1130 Lyrikk - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Course content

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i lyrikksjangeren, særlig den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg dikt fra forskjellige perioder fra antikken og fram til vår tid, kombinert med systematisk litteraturhistorisk lesning, og innføring i sentrale analysebegreper. Fokus legges blant annet på endringer i typiske trekk ved lyrikken og i selve lyrikk-begrepet. Utvalget dekker flere nasjonallitteraturer; ikke-europeisk lyrikk tas opp der den kan belyse utviklingen i europeisk lyrikk.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • oversikt over lyrikkens historie med hovedvekt på vestens lyrikktradisjon
  • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i diskusjonen rundt lyrikk og lyriske tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

  • finne bestanddeler og virkemidler i lyriske dikt og gi begrunnede tolkninger av lyrisk dikt
  • reflektere over litteraturvitenskapelige problemstillinger i forbindelse med lyrikk
  • sette lyriske dikt i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
  • forstå komplekse og fortettede språklige uttrykk generellt
  • ha innsikt i forskjellige litterære og kulturelle kontekster

Language of instruction and examination

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for ALI-1130 Lyrikk - HØST 2024

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 26.11.2024 09:00 (Hand out)
28.11.2024 13:00 (Hand in)
2 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig oppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

En skriftlig oppgave (8-10 sider).

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic