autumn 2024
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING (Matematikk R1 og R2+ fysikk 1)

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-114 Statistisk fysikk og termodynamikk 10 stp

Course content

Emnet inneholder blant annet termodynamikkens hovedsetninger, termodynamiske relasjoner, ideell gass, fri energi og kjemisk potensiale. Det legges vekt på termodynamikkens mikroskopiske (statistiske) tolkning. Emnet omfatter også elementer av kvantestatistikk.

Recommended prerequisites

FYS-1001 Mekanikk, INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

Objective of the course

Kunnskaper - Studenten kan:

  • formulere og anvende de fundamentale fysiske lovene i statistisk fysikk og termodynamikk
  • beskrive grunnleggende egenskaper til gasser, væsker og faste stoffer
  • forstå sammenhengen mellom makroskopiske og mikroskopiske systemer

Ferdigheter - Studenten kan:

  • løse basale fysiske problemer knyttet til termodynamiske systemer
  • forklare og utlede sammenhengen mellom basale termodynamiske størrelser

Generell kompetanse - Studenten kan:

  • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
  • arbeide selvstendig med oppgaver og formulere forståelige matematiske løsninger

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatoriske innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Inntil 4 godkjente arbeidskrav, eksakt antall avtales med emneansvarlig i tidlig i semesteret. Tidligere godkjente arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
  • Earlier years and semesters for this topic