autumn 2024
IDR-1143 Idrettsmedisin - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse. Studenter som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære med basistrening, humanfysiologi eller tilsvarende.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring 5 stp
IDR-1142 Idrettsskader og ernæring 5 stp

Course content

Emnet skal gi studentene en innføring i forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om helserelaterte risikofaktorer forbundet med idrett og trening.

Følgende tema vektlegges:

 • Karakteristika av og årsaker til sykdom og skader i idrett og trening
 • Trening og negative helseeffekter av trening
 • Forebygging og opptrening i forbindelse med idrettsskader
 • Forebygging og opptrening av sykdom i forbindelse med trening
 • Forstyrret spiseadferd og lav energitilgjengelighet

Recommended prerequisites

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Objective of the course

Kunnskap

 • Forklare helserelaterte risikoforhold ved idrett og trening
 • Beskrive utbredelsen av de vanligste idrettsskadene
 • Forklare skademekanismer for idrettsskader
 • Beskrive utbredelse, mekanismer og konsekvenser av lav energitilgjengelighet
 • Forklare kjennetegn og mulige årsaker ved forstyrret spiseatferd hos idrettsutøvere

Ferdigheter

 • Utføre tiltak i forbindelse med akutte skader
 • Identifisere lav energitilgjengelighet
 • Tilrettelegge for forebygging av skader og sykdom i idretten
 • Planlegge og utføre opptrening ved idrettsskader
 • Utforme veiledende tiltak ved lav energitilgjengelighet og forstyrret spiseatferd
 • Identifisere mulige risikoforhold ved overtrening

Generell kompetanse

 • Forstå betydningen av god helse hos idrettsutøvere
 • Kunne diskutere negative konsekvenser av idrett og trening
 • Gjennomføre forebyggende og opptreningsarbeid i forbindelse med sykdom og skader i idrett og trening
 • Vite hvordan man kan agere ved lav energitilgjengelighet og forstyrret spiseatferd

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Deler av undervisningen kan tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte. Emnet vil bli holdt i forelesnings- og seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 12.11.2024 09:00 (Hand out)
18.11.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig innlevering Approved – not approved
Presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Studentene skal i gruppe presentere muntlig et gitt tema ut fra vitenskapelig litteratur/forskning som grunnlag for etterfølgende diskusjon. Obligatorisk deltakelse til alle presentasjoner
 • Individuell skriftlig innlevering: Skrive en vitenskapelig tekst om et selvvalgt tema innenfor skader eller sykdom ved trening.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic