autumn 2024
SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet inngår i bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk, men studenter som ikke har forkunnskaper må regne med større arbeidsinnsats.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-0101 Grunnkurs i spansk språk, deltid 10 stp

Course content

Emnet gir en innføring i spansk grammatikk og ordforråd. I emnet inngår arbeid med tekster, stilskriving, øvelser i grammatikk, oversettelse fra norsk til spansk, oppøving av lytteforståelse og snakketrening.

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått:

1. uttale, trykk og bruk av aksenttegn på spansk;

2. artikler;

3. substantivets kjønn og tall;

4. adjektivets kjønn, tall og gradbøyning;

5. personlige og refleksive pronomen;

6. påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord;

7. bøyning og bruk av presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum;

8. verbene hay, estar og ser;

9. verb som gustar;

10. verbalperifraser ir a + infinitiv, estar + gerundium, tener que + infinitiv.

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer:

1. presentere seg selv;

2. fortelle om familie og venner;

3. beskrive eget og andres utseende og personlighet;

4. beskrive bydelen og hjemmet sitt;

5. fortelle om hva en gjør en vanlig dag;

6. fortelle om hva en gjør i fritiden og hvilke interesser en har;

7. fortelle om sin neste reise til utlandet;

8. fortelle om hva en gjorde sist sommer;

9. fortelle om viktige hendelser i livet sitt;

10. fortelle om hvordan livet var da en gikk på videregående skole.


Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap i de temaene i spansk grammatikk som nevnes ovenfor;
  • tilegnet seg ordforråd som trenges for å snakke om temaene som nevnes ovenfor og for å snakke i ulike dagligdagse situasjoner: i en butikk, på en restaurant, på en jernbanestasjon, o.l.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • uttale på spansk korrekt;
  • bøye i presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum;
  • gradbøye adjektiv og bruke forskjellige uttrykk for å sammenligne;
  • bruke personlige og refleksive pronomen, påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord;
  • snakke om fremtiden ved hjelp av verbalperifrasen ir a + infinitiv;
  • snakke om hendelser i fortiden;
  • uttrykke seg muntlig og skriftlig om temaene som nevnes ovenfor

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: norsk og spansk. 

​Eksamensspråk: spansk.​ 


Teaching methods

​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Undervisningen består av seminarer med fokus på praktisk bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene jobber regelmessig med faget og kommer godt forberedt til undervisningen.  

​Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er 6 undervisningstimer per uke.  

​Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 

​ 

​Kvalitetssikring av emnet: 

​Alle emner evalueres én gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.​ 


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 09:00 (Hand out)
02.12.2024 12:00 (Hand in)
3 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig hjemmeoppgave Approved – not approved
Skriftlig prøve i grammatikk Approved – not approved
Muntlig samtale med faglærer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

​​​Skriftlig hjemmeoppgave inneholder forskjellige typer oppgaver (stilskriving, resyméskriving, oversettelse, øvelser i grammatikk) og innleveres til fastsatt frist. 

Skriftlig prøve i grammatikk gjennomføres i timen til fastsatt tid.

​Muntlig samtale med faglærer gjennomføres ved slutten av undervisningsperioden og er på ca. 20 minutter.  

​Nærmere informasjon om arbeidskravene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.​​​


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic