autumn 2024
SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13 med spansk som fag 1 eller 2.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Course content

Emnet gir en oversikt over spanskspråklig litteratur fra det 19. århundre til i dag. De utvalgte tekstene, som studeres, representerer både spansk og latinamerikansk litteratur fra perioden. Tekstene hører til forskjellige sjangere som er representative for de litterære epoker perioden dekker.

Recommended prerequisites

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag
  • grunnleggende kunnskap om i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten:

  • kan elementær tekstanalyse av litterære tekster og kan lese og fortolke moderne litterære verk på spansk
  • har videreutviklet sine evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig på spansk

Language of instruction and examination

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.


Teaching methods

Undervisningsomfanget er 4 timer per uke. Undervisningen tilbys både fysisk og digitalt via Zoom. Det gjøres ikke opptak av undervisningen, men alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer. Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, tekstfortolkning og oppgaveløsning. I tillegg forventes det samtaler og diskusjoner i plenum. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 15.11.2024 09:00 (Hand out)
22.11.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

En skriftlig oppgave Approved – not approved
En muntlig presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • en muntlig presentasjon (ca. 15 min)
  • en skriftlig oppgave om en tekst i tilknytning til pensum

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic