autumn 2021
TEK-0504 Kommunikasjon og norsk for Y-vei - 0 stp

Application deadline

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Type of course

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Y-vei. Det gis ikke studiepoeng for emnet, men arbeidsbelastningen tilsvarer 10 studiepoeng. Emnet tilbys hvert høstsemester. Kan ikke tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.


Course content

Emnet har vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig og muntlig kommunikasjon, først og fremst på norsk, men også på engelsk. Det skal være ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende og vektlegge resonnerende, drøftende og reflekterende tekster.

Objective of the course

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter

 • Kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Kompetanse

 • Kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.


Language of instruction and examination

Norsk og engelsk.

Teaching methods

Forelesninger, gruppearbeid, foredrag og prosjektarbeid.

Assessment

Arbeidskrav:

Emnet har tre obligatoriske skriftlige hjemmeoppgaver som må innleveres til oppsatt frist og være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.

Eksamensspråk er norsk og engelsk


 • Earlier years and semesters for this topic