Videreutdanning illustrasjonsbildeNettbaserte UtdanningerAllmenn litteraturvitenskap - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

Barnevernsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Heltid

Alle samlinger er digitale. En skriftlig skoleeksamen avholdes i Harstad i første semester.

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

En kan bruke opptil to år på årsstudiet. Dette kan avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil ta i år en eller to. Dette valget gjøres gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
120 studiepoeng fordelt over 2, 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Heltid
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.03.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
Ledelse (nettbasert) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Heltid

En kan bruke opptil to år på årsstudiet. Dette kan avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil ta i år en eller to. Dette valget gjøres gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Sosialt arbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Heltid

Alle samlinger er digitale.

Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen i spanskemnene tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). Organiseringen av undervisningen i valgfrie emner kan variere, se studieplanen og enkelte emnebeskrivelse.

Spansk og latinamerikanske studier - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsperiode: 02.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning via Zoom, samt analyseoppgaver som innføring i forskning, og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

Programmet kan en ta over lengre tid en tre år. Om en feks ønsker å bruke fem år kan dette avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil i de ulike årene gjennom eksamensmeldingene i studentweben.