Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

BED-1004NETT:
Markedsføring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1007NETT:
Matematikk for økonomer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1013NETT:
Bedriftsøkonomisk analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2010NETT:
Forretningsjus og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2011NETT:
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2020NETT:
Investering og finansiering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2022NETT:
Årsregnskap og god regnskapsskikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2025NETT:
Avgiftsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2029NETT:
Organisasjonsteori og ledelse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2061NETT:
Rekruttering og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2150NETT:
Strategisk økonomistyring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BVE-3032:
Barn i risiko
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Samlingsbasert
( Harstad / Online / Other / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet er samlingsbasert med en fysisk samling i Harstad og en digital samling.

BVE-3033:
Organisasjon og ledelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Samlingsbasert
( Harstad / Online / Other / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet er samlingsbasert med en fysisk samling i Harstad og en digital samling.

EXF-0712:
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIL-0702:
Examen philosophicum, nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FYS-0001:
Brukerkurs i fysikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Heltid
Forfatterstudium 1 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Heltid
Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HIS-1023:
Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
IDR-1525:
Trenings- og bevegelseslære
20 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Online / Other / Alta / All )

Helse og oppvekst

Deltid
IND-3014:
GENI - Negotiations and consultations in Northern and Indigenous Areas
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
INF-3804:
Avanserte telemedisinske og e-helsesystemer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.06.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Mo i Rana / Other / All )
 
Helse og oppvekst / Ingeniør og realfag

Deltid
INF-3805:
Forskningsseminar i digitale hjemmetjenester
10 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Mo i Rana / Other / All )
 
Helse og oppvekst / Ingeniør og realfag

Deltid
KVI-0100:
Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid

Utdanningen tilbys dessverre ikke i 2023 og det tas forbehold om endringer i informasjon som fremgår videre på denne siden frem til ny utlysning i 2024.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

REL-3054:
Metode- og analysestrategier 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3057:
Fordypning i religionsvitenskap 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3058:
Tematisk fordypning 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2023

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Organisasjon og ledelse

Deltid
SOS-1030:
Frivillig arbeid - nettbasert
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2027

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-2114:
Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-3014:
Spansk morfologi og leksikologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
SPA-3114:
Sentrale temaer fra spansk gullalder
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
SSO-3030:
Myndiggjørende sosialt arbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn
 
Heltid eller Deltid
SVF-3650:
Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Dette er et emne på masternivå.
Emnet eksisterer også på bachelornivå - se SVF-6050

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Organisasjon og ledelse

Heltid
Sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2023

Samlingsbasert
( All / Alta / Harstad )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. To emner utlyses hvert semester.
H23: PED-6109 Multifunksjonshemming, PED-6106 Systematisk begrepsundervisning 1