Videreutdanning illustrasjonsbildeNettbaserte UtdanningerBED-1004NETT:
Markedsføring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1007NETT:
Matematikk for økonomer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1013NETT:
Bedriftsøkonomisk analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2010NETT:
Forretningsjus og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2011NETT:
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2020NETT:
Investering og finansiering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2022NETT:
Årsregnskap og god regnskapsskikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2025NETT:
Avgiftsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2029NETT:
Organisasjonsteori og ledelse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2061NETT:
Rekruttering og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2150NETT:
Strategisk økonomistyring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
EXF-0712:
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIL-0702:
Examen philosophicum, nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
HIS-1023:
Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
IND-3014:
GENI - Negotiations and consultations in Northern and Indigenous Areas
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
KVI-0100:
Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3054:
Metode- og analysestrategier 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3057:
Fordypning i religionsvitenskap 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3058:
Tematisk fordypning 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2027

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-2114:
Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SSO-3030:
Myndiggjørende sosialt arbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn
 
Heltid eller Deltid
SVF-3650:
Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Deltid

Dette er et emne på masternivå.
Emnet eksisterer også på bachelornivå - se SVF-6050