Videreutdanning illustrasjonsbildeNettbaserte UtdanningerBedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

En kan bruke opptil to år på årsstudiet. Dette kan avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil ta i år en eller to. Dette valget gjøres gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
120 studiepoeng fordelt over 2, 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.03.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Spansk og latinamerikanske studier - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsperiode: 02.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning via Zoom, samt analyseoppgaver som innføring i forskning, og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

Programmet kan en ta over lengre tid en tre år. Om en feks ønsker å bruke fem år kan dette avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil i de ulike årene gjennom eksamensmeldingene i studentweben.