Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerALI-1110:
Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1120:
Drama
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

ALI-1130:
Lyrikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger og seminar med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-1525:
Trenings- og bevegelseslære
20 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
MUS-6003:
Veiledningspedagogikk for kunstfagslærere
15 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 02.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Studiet er samlingsbasert med fire fysiske samlinger á to dager over to semestre.

PED-6112:
Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
SAM-3010:
Samisk språkvitenskap: Teori og metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet blir tilbudt samlingsbasert via Zoom.

SAM-3117:
Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet blir tilbudt samlingsbasert via Zoom.

SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1014:
Praktisk spansk II
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-1111:
Innføring i spanskspråklig litteratur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

SPA-3011:
Spansk sosiolingvistikk og dialektologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom. Opptak av undervisningen og undervisningsmateriale legges ut på læringsplattformen Canvas, og i tillegg tilbys det veiledning via nett slik at studenter som ikke har anledning til å delta i undervisningen kan følge med.

SPA-3111:
Latinamerikansk litteratur: romaner
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Emnet tilbys i form av forelesning, seminar og veiledning, både fysisk og digitalt via Zoom. Emnet undervises i bolker på oppsatte datoer. Alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer.

SSO-3030:
Myndiggjørende sosialt arbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).