Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerAllmenn litteraturvitenskap - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor (2)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Alta / All )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Barnevern - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Alta og digitale samlinger.

Barnevern - bachelor (2)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Harstad )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Harstad og digitale samlinger.

Fagdidaktikk for lærere - master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn
240 studiepoeng fordelt over ½, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / All )

Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Kvalifiseringsordning for deg som har en delvis fullført allmennlærerutdanning eller praktisk-estetisk lærerutdanning.

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn
240 studiepoeng fordelt over ½, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / All )

Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Kvalifiseringsordning for deg som har en delvis fullført allmennlærerutdanning eller praktisk-estetisk lærerutdanning.

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
300 studiepoeng fordelt over 5 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master (2)
300 studiepoeng fordelt over 5 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Narvik )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master
300 studiepoeng fordelt over 5 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid

Utdanningen tilbys dessverre ikke i 2023 og det tas forbehold om endringer i informasjon som fremgår videre på denne siden frem til ny utlysning i 2024.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
Sosialt arbeid - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Alta og digitale samlinger.

Sosialt arbeid - bachelor (2)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Tromsø og digitale samlinger. 

Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen i spanskemnene tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). Organiseringen av undervisningen i valgfrie emner kan variere, se studieplanen og enkelte emnebeskrivelse.

Spansk og latinamerikanske studier - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsperiode: 02.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning via Zoom, samt analyseoppgaver som innføring i forskning, og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Spesialpedagogikk - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Heltid
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. To emner utlyses hvert semester.
H23: PED-6109 Multifunksjonshemming, PED-6106 Systematisk begrepsundervisning 1