Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

BVE-3010:
Kunnskapsperspektiver i barnevernsfeltet
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3020:
Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
BVE-3050:
Komplekse problemområder i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
BVE-3060:
Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HEL-6321:
Profesjonelle barnesamtaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
HEL-6322:
Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Bodø / Tromsø / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6324:
Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6325:
Praksisveilederutdanning for barnevernet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–20.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

IDR-0510:
Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-1525:
Trenings- og bevegelseslære
20 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
IDR-6001:
Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Deltid
Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

SSO-3030:
Myndiggjørende sosialt arbeid
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Samisk sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( All / Other / Kautokeino )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Alta / Kirkenes / Harstad / Bardufoss / Finnsnes / Storslett )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Harstad / All )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. Høsten 2024 tilbys følgende emne:
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv