Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Barnevern - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Alta og digitale samlinger.

Barnevern - bachelor (2)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Harstad )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Harstad og digitale samlinger.

Barnevernsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Heltid

Alle samlinger er digitale. En skriftlig skoleeksamen avholdes i Harstad i første semester.

Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–15.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Idrett - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / All )

Helse og oppvekst

Heltid

OBS. Nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Alta.
Ingen samlinger i Tromsø. Se detaljer på studieprogramsiden.

Idrettsvitenskap - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Heltid

Studiet kan tas samlingsbasert i Alta. Studiet i Tromsø er campusbasert.

Idrettsvitenskap - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Alta / All )

Helse og oppvekst

Heltid
Jordmorfag - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Heltid
Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Sosialt arbeid - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Alta og digitale samlinger.

Sosialt arbeid - bachelor (2)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Studiet er samlingsbasert med en variasjon mellom fysiske samlinger i Tromsø og digitale samlinger. 

Sosialt arbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Helse og oppvekst

Heltid

Alle samlinger er digitale.

Sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Sykepleie - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Narvik / Harstad / Tromsø / Hammerfest / All )

Helse og oppvekst

Heltid

Studiested Hammerfest tilbyr utdanningen samlingsbasert på fulltid.
De andre studiestedene har ordinær ukentlig undervisning.

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Harstad )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanning i rus og psykisk helse
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Narvik / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanning om vold i nære relasjoner
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. To emner utlyses hvert semester.
H23: PED-6109 Multifunksjonshemming, PED-6106 Systematisk begrepsundervisning 1