Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerAllmenn litteraturvitenskap - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
120 studiepoeng fordelt over 2, 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Forfatterstudium 1 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Heltid
Forfatterstudium 2 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Kultur og samfunn

Heltid
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.03.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Harstad / Fjelldal )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
Kvensk og finsk - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Kultur og samfunn
 
Heltid eller Deltid
REI-1106:
Kommunikasjon og storytelling
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–12.03.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid

Studiested Kirkenes

SPL-6000:
Stedsutvikling
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Kultur og samfunn

Deltid
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Sikkerhet og beredskap - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
  
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Spansk - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 eller 2 år
Søknadsfrist: 01.12.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp).

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Heltid

Undervisningen i spanskemnene tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). Organiseringen av undervisningen i valgfrie emner kan variere, se studieplanen og enkelte emnebeskrivelse.

Spansk og latinamerikanske studier - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsperiode: 02.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning via Zoom, samt analyseoppgaver som innføring i forskning, og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid