Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerEXF-0712:
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
FIL-0702:
Examen philosophicum, nettbasert
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Forfatterstudium 1 - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Heltid
HIS-1023:
Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IND-3014:
GENI - Negotiations and consultations in Northern and Indigenous Areas
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
KVI-0100:
Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
REL-3054:
Metode- og analysestrategier 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3057:
Fordypning i religionsvitenskap 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
REL-3058:
Tematisk fordypning 2
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid
SOS-1030:
Frivillig arbeid - nettbasert
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Heltid
SPA-0100:
Grunnkurs i spansk språk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2027

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-1011:
Spansk grammatikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-2114:
Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn

Deltid

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom.

SPA-3014:
Spansk morfologi og leksikologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
SPA-3114:
Sentrale temaer fra spansk gullalder
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2023

Nettbasert

Kultur og samfunn
 
Heltid eller Deltid
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Organisasjon og ledelse

Heltid