Fagstudium i musikkutøving - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Styrkere-web.jpg

Studiet legger vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument med tanke på en karriere som utøvende musiker innen klassisk eller rytmisk sjanger, pedagog eller kirkemusiker. Du får verdifull erfaring gjennom å delta i skolens ensembler, prosjekter, konserter og festivaler på forskjellige scener og arenaer i byen. Som musikkstudent i Tromsø er du en naturlig del av byens pulserende kulturliv.

I løpet av studiet kan du velge fordypning i enten hovedinstrument eller instrumentalpedagogikk.

Facts

Duration:4 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):240
Qualification:Bachelor i musikkutøving
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve
Application deadline:15. desember
Application code:8002
Apply

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

1. avdeling (de to første årene)

Hovedinstrument (65 sp) inkluderer undervisning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter.

Støtteemner:

 • Støtteinstrument piano (5 sp)
 • Musikkteknologi (5 sp)
 • Ensembleledelse (5 sp)
 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Musikkhistorie og musikalsk analyse (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)

2. avdeling (de to siste årene)

Du kan velge ett fordypningsområde:

 • Hovedinstrument (120 sp)

eller

 • Instrumentalpedagogikk (120 sp)

Fordypningsområder inkluderer hovedinstrument og valgemner.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk.

Med forbehold om endringer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • skriftlig teori- og gehørprøve
 • utøvende prøve på hovedinstrument som også omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument

Det gjennomføres også en kort samtale med søkeren.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 For fagstudium i musikkutøving regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • arbeid som musikklærer i barnehage/grunnskole, kulturskole, musikkskole eller lignende, organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike musikkensembler, korps, rockegrupper eller utøvende praksis som musiker.
 • skoler innen musikk eller beslektede fag, som for eksempel dans. Kurs for korps eller kordirigenter som for eksempel NMFs kurs.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg3, hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk fra Vg1 (140 årstimer)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop o.l.
I løpet av 4.semester har studenten rett til veiledning knyttet til valg av fordypning i 3. og 4. studieår.

For å kunne framstille seg til eksamen, må studenten ha godkjent ulike obligatoriske arbeidskrav i form av oppgaver, prøver, deltakelse i prosjekter og kurs, konserter og samspillaktiviteter, noe som er beskrevet i de enkelte emneplaner.

Det benyttes ulike eksamensformer som mappevurderinger, prosjektoppgaver, muntlig og utøvende kunstnerisk eksamen. Som vurderingsuttrykk benyttes både gradert karakter fra A-F og Bestått/Ikke bestått.

1. avdeling må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i emner på 2. avdeling.

Utøvende virksomhet og konserter gjennom deltakelse i skolens ensembler og andre grupper/ensembler. Instrumentalpedagogikk fordypningsområde har pedagogisk praksis med øvingselever i kulturskole/grunnopplæring, og i videregående skole.

Avhengig av fordypningsområde kvalifiserer studiet til arbeid som musiker, pedagog i kulturskole og skoleverket, instruktør i ulike musikalske sammenhenger eller kulturformidler.
Avhengig av fordypningsområde gir studiet grunnlag for opptak til ulike masterstudier og diverse videreutdanninger.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre.
Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses.

Örebro universitet Sverige
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Tampereen ammattikorkeakoulu Finland
Univerza v Ljubljani Slovenia
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
Conservatorio di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo Italia
Jazepa Vitola Latvijas Muzikas Akademija Latvia
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Danmark
Yrkeshögskolan Novia Finland
Petrozavodsk State Conservatory named after A.K. Glazunov Russland
Rytmisk Musikkonservatorium, København Danmark
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Sverige
Centria Ammattikorkeakoulu Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Belgia
Eesti Muusika- ja teatriakadeemia Estland
Savonia-ammttikorkeakoulu Finland
Det Jyske Musikkonservatorium Danmark
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
pôle Aliénor Frankrike
Turun ammattikorkeakoulu Finland
Lahden ammattikorkeakoulu Finland
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Tyskland
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Finland
Oulun seudun ammattikorkeakoulu Finland
Tartu Ülikool Estland
Metropolia Ammattikorkeakoulu Finland
Göteborgs universitet Sverige
Listaháskóli Íslands Island
Taideyliopisto Finland
Lietuvos Muzikos Akademija Litauen
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Danmark
Tónlistarskólinn i Reykjavik Island


Contact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Rådgiver
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Bli student ved UiT!