Kirkemusikk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Kirkemusikk.jpg

Utdanningen er et praktisk-kirkelig grunnstudium ved KUN og har en tverrfaglig profil, der mye av undervisningen i teoretiske fag skjer sammen med kateket-, diakon- og prestestudenter.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):60
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:8100
Apply

Faglig innhold er organisert i tre hovedområder:

  • Teoretiske kirkefag og kirkemusikkfag, 20 sp
  • Utøvende kirkemusikkfag, 30 sp
  • Ett fordypningsemne à 10 sp (orgelspill eller orgelimprovisasjon)

Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium over to år.

Studenter på BA i musikk ved Musikkonservatoriet utvider sitt studieforløp med ett år.

En kandidat skal etter avsluttet studium ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten
- har kunnskaper om kirkelig organisasjon og arbeidsoppgaver med vekt på egen profesjon
- har særlige kunnskaper om nordnorsk kontekstualitet

Ferdigheter

Kandidaten
- har utøvende ferdigheter for å virke som organist/kantor ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke
- kan lede menighetens kirkemusikalske virksomhet

Generell kompetanse 

Kandidaten
- kan samarbeide tverrfaglig med andre profesjoner i kirken og utvikle egen yrkesidentitet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Samtale med kandidaten.

Kandidatene må ha gode ferdigheter på sitt hovedinstrument.
Utøvende opptaksprøve på orgel holdes på Musikkonservatoriet.

Studiet er adgangsregulert.

Eksterne søkere:

Eksterne søkere som ikke har gjennomført hovedinstrumenteksamen i orgelspill på bachelornivå eller søkere som har piano som sitt hovedinstrument, må avlegge opptaksprøve. Studenter med orgel som hovedinstrument ved musikkonservatoriet i Tromsø må ha fullført de to første årene før opptak.

Søkeren må:

1) spille et selvvalgt program på ca. 15 minutter orgel. Orgelverkene må være med pedalspill. Repertoaret føres opp i søknaden om opptak ved KUN.Vanskelighetsgraden må minimum tilsvare Bachs «Åtte små preludier og fuger».

2) forberede og fremføre en koral med eget forspill Søkeren må selv skrive/improvisere forspillet.

3) må spille en gitt koral prima vista

4) vil få oppgitt en innstuderingsoppgave på middels vanskelighets grad, med forberedelsestid på 30 minutter.

Søkeren kan om ønskelig også få fremvise ferdigheter i klaverspill. Dersom søkeren ønsker å fremvise ferdigheter i klaverspill, bør vanskelighetsgraden tilsvare en hurtig sats fra en wienerklassisk sonate eller sonatine.

Det gjennomføres samtale med kandidaten.

Det er inntil 14 ukesamlinger der hver uke har et eget delemne med fokus på hovedtemaene i liturgikk/hymnologi og kirkekunnskap. Arbeidet med studiet vil bestå av individuell undervisning, forelesninger og seminarer, praktiske øvelser, gruppe- og prosjektarbeid, skriftlige innleveringer, selvstendige studier og praksis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den fremmøttes innsats i hver samlingsuke. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen, og at de viser evne til samarbeid for å få innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet. Undervisningen ved KUN er obligatorisk og krever minimum 80 % fremmøte i hver samlingsuke.

4-5 uker veiledet praksis i menighet. Se egen praksisplan. Praksis er nært knyttet til de enkelte emner og må være gjennomført før kandidatene kan avlegge eksamen på enkeltemner hvert studieår.Bli student ved UiT!Contact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Rådgiver
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no