Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere

Campus
Alta, Tromsø
Application deadline
1. juni

Flere av fagvalgene i UiTs lærerutdanninger kan tas som videreutdanning for ferdigutdannede lærere. For å ta et av emnene, søk på denne studieretten (finnes under videreutdanninger) på UiTs søknadsweb og skriv i merknadsfeltet hvilke emner du ønsker å ta.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Sigurd Langseth-1-2 cropped2.jpg
Sigurd Langseth

Seniorrådgiver


Oppgi i søknaden hvilket emne du søker på, blant følgende emner:

Campus Tromsø:

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på 30 stp. (el. 15+15 stp.) og over to semester

 • LRU-2200 Kroppsøving 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2220 Mat og helse 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2241/2 Naturfag 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2261/2 Samfunnsfag 1 for 1-7 trinn

 

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på 30 stp. og over ett semester

 • LRU-2100 Norsk 2 for 1-7 trinn
 • LRU-2125 Matematikk 2 for 1-7 trinn
 • LRU-2641 Kroppsøving 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2651 Mat og helse 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2661 Religion, livsyn og etikk 1 for 5-10 trinn

 

Campus Alta:
Emnene er på 30 stp. over to semester.

 • LRU-2150F Engelsk 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2261F/LRU-2262F Samfunnsfag 1 for 1-7 trinn

 

Emner utlyses med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Undervisning på de fleste emner vil gå parallelt.

Emnene er samlingsbasert og krever tilstedeværelse i undervisningen (se detaljer under hvert enkelt emne).

Opptakskravet til videreutdanning for lærere er:

 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Emner på nivå 2 krever 30 stp. fra emnets nivå 1.

Currently not available

Andre videreutdanninger

For fullstendig oversikt over UiTs videreutdanningstilbud for lærere, førskolelærere og pedagoger. Se http://uit.no/ilp/evu

For mer informasjon om fagvalgene. Se
http://uit.no/ilp/evu/fagvalg