Bygg, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik, Alta
ByggJ.jpg

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik. Søknadskode 186 675.

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trengs for at samfunnet skal fungere.

Facts

Duration:3 År
Location: Narvik Alta
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor ingeniørfag - bygg
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 + Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.
Application deadline:15. april
Application code:Narvik og Alta: 186 675
Apply

Studieprogrammet i bygg består av fire studieretninger:

 • konstruksjon og husbygging
 • anlegg og produksjon
 • samfunnsteknikk
 • bergverksdrift og mineralteknologi

Studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag. Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved campus Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • anvende kunnskap i matematikk, vitenskap og teknologi
 • identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor sitt spesialområde
 • spesifisere krav til løsninger på en systematisk måte
 • planlegge og gjennomføre eksperimenter, samt analysere, tolke og bruke framkomne data
 • konstruere en komponent, et system eller en prosess for å oppnå spesifiserte resultater
 • utnytte moderne verktøy, teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid
 • samarbeide tverrfaglig for å løse kompliserte oppgaver
 • kommunisere effektivt med andre fagområder
 • forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet
 • ta vare på kvalitetsbegrepet i alle sammenhenger
 • kunne delta i innovasjons- og nyskapingsprosesser
 • se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger på en selvstendig og systematisk måte. Studentene skal beherske metoder og verktøy, kunne arbeide i relevante laboratorier, og bidra til både analytisk og strukturert arbeid. Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre planer, arbeidsoppgaver og prosjekter på byggfag området, både selvstendig og i team.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evner til å prosjektere og oppføre arbeider på bygg området både lokalt og globalt. Studentene skal formidle byggfag kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og utvikle evner å bidra i ulike tekniske løsninger i samfunnet. Studentene skal også ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, bruke enge kunnskaper å bidra til utvikling av god praksis innen bygge bransjen.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Fristen for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse er 1. mars. Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk må dokumenteres i form av kompetansebevis/karakterutskrift. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli. Mangler du forypningen i matematikk og/eller fysikk anbefaler vi deg å søke om plass på 1-årog Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (søknadsfrist 15. april via lokal søknadsweb på uit.no).

Søkere til Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studiested Alta må velge søknadskode 186 675 (Narvik). Opplegget er da at første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår på campus i Narvik. Etter søknadsfristen 15. april vil det bli sendt ut nærmere orientering om valg av studiested.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik.
Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Studiet kvalifiserer til Master i Teknologi/Sivilingeniør i Integrert Bygningsteknologi eller Ingeniørdesign ved UIT i Narvik

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller Videreutdanning i Datateknikk for ingeniører ved UiT i Narvik er også mulig.For studieadministrative spørsmål
Har du spørsmål om studiet?

Send mail til:  postmottak@ivt.uit.no
evt tlf 769 66 010

Studieleder Hugo Remlo: Tlf: 769 66 499
hugo.remlo@uit.no

Møt byggingeniørene

Skip to main content