Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Duration:

Photo: Dmitry Naumov
Photo: Dmitry Naumov

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Duration:

Campus
Harstad
Application deadline
1. juni
Søking og opptak
How to apply?

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 8 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 80 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Questions about the study
Koppen, Kirsti

Studieleder


Pettersen, Linda

Rådgiver


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Videreutdanningen består av totalt 8 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad. De 8 emnene er:

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til. 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene. 

Emnekoder:

  • Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv: 6105
  • Autismespekterforstyrrelser: 6110
  • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
  • Multifunksjonshemming: 6109
  • ADHD: 6108
  • Tourettes syndrom: 6107
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
  • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2: 6111

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 80 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Nærmere informasjon om tidspunkt for samlingene for våren 2020 vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.

Norsk

Currently not available

SAMLINGER VÅREN 2020

PED-6111 (Begrepsundervisning, del II)

Uke 5 (tirs-tors)

Uke 9 (tirs-tors)

Uke 12 Innlevering av hjemmeeksamen

PED-6103 (Sos.emosjonelle vansker)

Uke 13 (tirs-tors)

Uke 18 (tirs-tors)

Uke 21 Innlevering av hjemmeeksamen