Emnegruppe regnskapsfører, nettbasert

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5.semester

 

BED-2010NETT Forretningsjus og arbeidsrett

BED-2022NETT Årsregnskapet og god regnskapsskikk

BED-2025NETT Avgiftsrett

6.semester

BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting

BED-2024NETT God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021NETT Skatterett

 

Fra høsten 2023 vil denne emnegruppen gis nettbasert. Emnene vil endre emnekoden ved at "NETT" blir lagt til. Eksamen på emnene vil gjennomføres på campus Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

BED-2022NETT og BED-2023NETT har bytter semester fra høsten 2023 (dette er oppdatert i tabellen over).

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører, og som fullfører bachelorgraden i økonomi og administrasjon, vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA).

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 13.09.2023

Emnegruppe regnskapsfører