Emnegruppe regnskapsfører, nettbasert

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5.semester

 

BED-2010NETT Forretningsjus og arbeidsrett

BED-2022NETT Årsregnskapet og god regnskapsskikk

BED-2025NETT Avgiftsrett

6.semester

BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting

BED-2024NETT God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021NETT Skatterett

 

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører, og som fullfører bachelorgraden i økonomi og administrasjon, vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Universitets- og høgskolerådet Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22. juni 2023.

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 20.03.2024

Emnegruppe regnskapsfører