Valg av emner

Det tredje studieåret (5. og 6. semester) kan studentene velge blant flere emner:


Vi kan tilby blant annet (med forbehold om endringer):

Høstemner

Våremner

  • BED-2209NETT Bachelorgradsoppgave
  • BED-2052NETT Merkevarebygging
  • BED-2043NETT Ledelse av prosjekt
  • BED-2032NETT Corporate Finance
  • BED-2048NETT Kontraktsrett
  • BED-2034NETT Organisasjonspsykologi (overlapper med PSY-2010, 5 stp)
  • BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting 
  • BED-2024NETT Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle (skoleeksamen, ikke Oslo)
  • BED-2021NETT Skatterett (skoleeksamen, ikke Oslo)

Alle emnene kan tas som nettstudent

Emneporteføljen vil utvikles fortløpende med nye og spennende emner

Valgemner velges i studentweb under fanen "aktive emner"; søk deretter opp emnekoden.


Høst

- BED-2010NETT Foretningsjus og arbeidsrett (skoleeksamen, ikke Oslo)
- BED-2025NETT Avgiftsrett (skoleeksamen, ikke Oslo)
- BED-2022NETT Årsregnskapet og god regnskapsskikk (skoleeksamen, inkludert Oslo)

Vår

- BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting (skoleeksamen, ikke Oslo)
- BED-2024NETT Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle (skoleeksamen, ikke Oslo)
- BED-2021NETT Skatterett (skoleeksamen, ikke Oslo)

 


Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

5. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet
6. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Page administrator: Roy Erling Karlsen
Last updated: 26.06.2023