Studentportrett: Ida-Marie Dybdahl

Møt Ida-Marie Dybdahl og les hvorfor hun valgte å studere bachelor i bioingeniørfag ved UiT.

Smilende dame med lyst hår og laboratoriefrakk på

Allerede på videregående merket Ida-Marie at realfag vekket interesse hos henne. Etter fullført vgs. startet hun på et studieprogram innen biologi, men fant raskt ut at ikke denne retningen passet helt. Hun byttet derfor til UiTs bachelor i bioingeniørfag høsten 2016, og plutselig falt brikkene på plass.

–Studiet og faget er kjempespennende, og består av en god blanding av praksis og teori, sier hun.

En tredjedel er praksis

–Allerede på det første studieåret hadde vi praksis på sykehus. Dette er et av arbeidsstedene du kan ha som bioingeniør, forteller Ida-Marie.

Totalt er ett av de tre studieårene praksis som fordeles over hele studieløpet. Praksisstudiene gjennomføres som laboratoriekurs på UiT og på ulike laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Dette bidrar til å forberede studentene på arbeidslivet.

–Det er supert at vi har praksis fordelt utover studiet. Det er fint med et lite avbrekk fra all lesing og teorien. I tillegg får vi smakebiter på hvordan arbeidslivet blir.

Mange muligheter

–Som bioingeniør får man mange jobbmuligheter, noe som er viktig for meg, utdyper hun.

Du finner en bioingeniør på alle sykehus, landet over, men kan også jobbe innen andre næringer som på forskningslaboratorier, innen rettsgenetikk eller på legekontor. Som autorisert bioingeniør kan du jobbe variert innen helse- og laboratorietjenester i Norge eller internasjonalt. Mulighetene er mange!


Error rendering component