Studentprotrett: Emil Johansen Beraas

Møt Emil Johansen Beraas og les hvorfor han valgte å studere bachelor i bioingeniørfag ved UiT.

Silende mann som har laboratoriefrakk på

Det var mens Emil gikk på videregående at han oppdaget sin fascinasjon for laboratoriearbeid og læren om sykdommer. Dette, kombinert med interesse for kjemi og biologi, gjorde bachelor i bioingeniørfag ved UiT til et naturlig studievalg.

–Jeg ønsket å jobbe på et laboratorium og drive med avanserte analyser, men også å være i kontakt med pasienter. Etter å ha lest meg opp på ulike utdanninger, innså jeg at bioingeniørstudiet kunne gi meg en arbeidshverdag som favnet nettopp dette, forteller Emil entusiastisk.

Trygg opplæring og tidlig praksis

–Allerede i første semester blir du kjent med prosedyrer for blodprøvetaking. Den beste måten å lære på, er å prøve på medstudenter. Selvsagt under veiledning av dyktige lærere og ferdigutdannede, smiler Beraas.

Studentene skal føle seg trygge, ha gode erfaringer og relevant kompetanse når de trer inn i arbeidslivet. Derfor har profesjonsstudiene ved UiT gjerne mye praksis. Bachelorprogrammet til bioingeniørfag starter med praksis allerede første studieår. Faktisk består én tredjedel av studiet av praksis, jevnt fordelt utover studieløpet. Aktuelle steder for praksis er Universitetssykehuset HF, Nordlandssykehuset og ved UiTs egne laboratorier.

Hva gjør en bioingeniør?

–Bioingeniører fins ved alle sykehus, i ulike laboratorier både i offentlig og privat sektor og ofte på et legekontor. Du kan spesialisere deg innen mange ulike retninger som bl.a. patologi, hematologi, genetikk, mikrobiologi og nukleærmedisin. Men du kan også velge for eksempel rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll eller bli produktspesialist innen salg.

–Som bioingeniør på et sykehus samarbeider du med alle avdelinger. Din jobb er å gi presise svar på analyser av vev- og væskeprøver for å sikre korrekt behandling. Du har dermed et stort ansvar for å bidra til at pasientene blir behandlet på en trygg og forsvarlig måte, utdyper Emil.

Er du en nysgjerrig lab-entusiast som Emil? Søk opptak i bachelor i bioingeniørfag!


Error rendering component