Studieplantabell: Matematikk - årsstudium

Studieplantabell for matematikk, årsstudium 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) MAT-1001 Kalkulus 1

MAT-1005 Diskret matematikk

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering eller

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2 MAT-1004 Lineær algebra STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
Page administrator: Tor Olav Berg
Last updated: 06.03.2024