Studieplantabell: Fornybar energi - sivilingeniør

Studieplantabell for fornybar energi, sivilingeniør gjeldende fra høsten 2023

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-1008 Fornybar energi, bærekraft og samfunn

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) FYS-2500 Fysikk for ingeniører

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører

AUT-2503 Elektrisitetslære (5 stp)

og

FYS-2023 Introduksjon til vannkraft (5 stp)

3. semester (høst) PRO-2604 Teknisk termodynamikk KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp)

og

TEK-1501 Statistikk (5 stp)

4. semester (vår) FYS-20xx Solar and wind energy systems

KJE-20xx Modern bioenergy

INF-1400 Objektorientert programmering
5. semester (høst)

ELE-3600 Power system fundamentals

TEK-2007 Sustainable design and life cycle assessments

FYS-2008 Measurement techniques

6. semester (vår)  

Valgfritt emne

Valgfritt emne

7. semester (høst)

 Valgfritt emne Valgfritt emne  Valgfritt emne
8. semester (vår) FYS-3028 Solar energy and energy storage Spesialiseringsemne Spesialiseringsemne 
9. semester (høst) FYS/KJE/INF-37xx Prosjektoppgave i fornybar energi BED-2054 Innovasjon i praksis Valgfritt emne
10. semester (vår) FYS/KJE/INF-39xx Masteroppgave i fornybar energi
Page administrator: Tor Olav Berg
Last updated: 10.06.2024