Studieplantabell: Klima og miljøovervåking - sivilingeniør (Atmosfære, hav og klima)

Studieplantabell for klima og miljøovervåking, sivilingeniør gjeldende fra høsten 2023

Spesialisering Atmosfære, hav og klima

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2

MAT-1004 Lineær algebra

FYS-1009 Introduksjon til klima og miljøovervåking
3. semester (høst) GEO-1001 Innføring i geologi MAT-1003 Kalkulus 3

FYS-1001 Mekanikk

4. semester (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

FYS-20xx General meteorology and oceanography
5. semester (høst)

FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk

FIL-0700 Examen philosophicum

Valgfritt emne

6. semester (vår)

FYS-2018 Global climate change

Valgfritt emne

Valgfritt emne

7. semester (høst)

 Valgfritt emne Valgfritt emne  Valgfritt emne
8. semester (vår)  Valgfritt emne MAT-3213 Climate dynamics Spesialiseringsemne 
9. semester (høst) FYS-37xx Prosjektoppgave med prosjektledelse i klima og miljøovervåking  Spesialiseringsemne
10. semester (vår) FYS-39xx Masteroppgave i klima og miljøovervåking
Page administrator: Tor Olav Berg
Last updated: 08.03.2024