Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

Søking og opptak
How to apply?

Studieretningen i havbruksvitenskap er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du skal tilegne deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk og oppdrett. Du skal blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd.Studieretningen er meget anvendelig - noe som krever innsikt fra ulike fag. Ved å klikke deg inn på forskningssidene til NFH vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen i havbruksvitenskap egentlig går ut på.

Questions about the study
Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


Norges fiskerihøgskole har utdannet kandidater til norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, bioteknologisk industri og norsk offentlig og privat sektor gjennom de siste 40 årene.

Studenter som består mastergraden i fiskeri- og havbruksvitenskap får rett til å kalle seg fiskerikandidater - en anerkjent tittel både i og utenfor næringa. Siden 1972 er det utdannet mer enn 600 fiskerikandidater ved Universitetet i Tromsø. Disse er nå spredt over hele Norge og verden forøvrig fra Tokyo i øst til Alaska i vest.

Norsk sjømat eksporteres til over 140 land og mange fiskerikandidater har en internasjonal karriere. Fiskerikandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet og en undersøkelse fra 2010 viser at nyutdannede fiskerikandidater får seg jobb raskt. Også de som søker seg utenfor den tradisjonelle næringa finner at utdannelsen gir god uttelling på arbeidsmarkedet og mange muligheter for å jobbe i distrikt eller by. Valg av studieretning kombinert med den selvvalgte masteroppgaven gjør hver enkelts utdannelse spesiell og attraktiv på arbeidsmarkedet.

Se oversikten over hvor fiskerikandidater jobber.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
VALG 10 STP
HMS er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng
VALG
2. semester (vår)
15 STP
5 STP
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
.............................................
Valgemner 1. semester (høst)
Spesialpensum tilpasset masteroppgaven
Oppdatert 26.06.2019

Bachelorgrad i fiskerifag eller bachelorgrad i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning havbruk, eller annen bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag kan vurderes for opptak.

Gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet må være C eller bedre.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk. Litteraturen er hovedsakelig på engelsk. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semester på masterstudiet. På masterstudiet vil en, i forhold til utenlandsopphold og utveksling, kunne benytte den samme avtaleporteføljen som på bachelorstudiet. Utenlandsopphold skal være tilpasset den enkelte studieretning og den enkelte students interesser og faglige orientering. Dette avklares mellom veileder, student og studiekonsulent.

Currently not available