Karriereveileder

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier og ambisjoner, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • veilede unge eller voksne til å ta valg om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • utvikling av karriereveiledningstjenester
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet fylkesvise karrieresentre, NAV, rekrutteringsbyråer og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorgen, på folkehøgskoler og i enkelte yrkesorganisasjoner. 

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no