Oversetter

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette:

  • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
  • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
  • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
  • teknisk oversettelse (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
  • filmer eller TV-program 

Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Som statsautorisert translatør kreves translatøreksamen fra Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

En oversetter må være dyktig i, og ha interesse for, fremmedspråk. Du må også være svært god i norsk. Kulturforståelse er nødvendig for å kunne formidle et budskap slik at mottakeren får tak i meningsinnholdet på en best mulig måte.

Det er ingen formell utdanning for å bli oversetter, men det er vanlig å ha høyere utdanning innen ett eller flere språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV- eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer.  De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for en eller flere oppdragsgivere. 

Som oversetter må du i tillegg til meget gode språkkunnskaper, være nøyaktig og ha gode formidlingsevner. Du må dessuten ha evnen til å sette deg godt inn i både kjente og ukjente temaer. Ofte arbeider du under tidspress, og evnen til å takle denne typen arbeidssituasjon er en nyttig egenskap.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no