Redaktør

Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. Ansvaret gjelder alt innhold, også annonsene.

I de fleste seriøse, journalistiske medier utfører redaktøren sitt oppdrag med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten er en prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eierne), og handler om redaktørens frihet og ansvar.

Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens daglige prioriteringer og valg av innhold. Dette prinsippet er også lovfestet i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgiveren, representert ved styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. 

De fleste redaktørstyrte medier har et grunnsyn og en formålsbestemmelse som redaktøren er forpliktet til. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen, og har full frihet til å forme mediets meninger.

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder:

  • sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres
  • underordnede redaktører er for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør
  • forlagsredaktører velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

En redaktør bør ha brede samfunnskunnskaper og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Redaktør er ikke en beskyttet tittel.

 

 

 

 

 

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. 

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no