Miljøarbeider

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus

­­­­

Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

Miljøarbeider må ikke forveksles med miljøterapeuter, som krever høyere utdannelse på høgskole eller universitet.

Det finnes ingen offisiell utdanning som gir deg tittelen miljøarbeider. Det er likevel vanlig å ha fagbrev i for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfag.

Miljøarbeidere jobber på sykehus, innen eldreomsorgen, i rusomsorgen, på flyktningmottak, innen psykiatrien, i boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, i aktivitetsklubber, på skoler, i skolefritidsordningen (SFO) og ved arbeidstreningssentre, opptreningssentre og behandlingssentre.

For å jobbe som miljøarbeider må du være glad i mennesker. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne vise omsorg og bry deg om andre. Du må være selvstendig, trygg på deg selv og kunne sette grenser. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no