Study catalogue

12 study programmes:

(Satellitt- og droneteknikk, sivilingeniør - master) - master, 2 år
(Elektroteknikk, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor (3-semester) , 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år