Partnerinstitusjon:
Vytautas Magnus University

Litauen

Vytautas Magnus University

Litauen

Om Vytautas Magnus University

Vytautas Magnus University (VDU) ble grunnlagt i 1922 som University of Lithuania og endret i 1930 navn for å hedre den litauiske herskeren Vytautas den store. VDU har 10 fakulteter: Kunst, katolsk teologi, økonomi og ledelse, humaniora, informatikk, juss, naturvitenskap, statsvitenskap og diplomati, samfunnsfag og musikk. Universitetet har 7 700 studenter og 1000 ansatte og campus finnes sentralt i Kaunas, Litauen.

Utvekslingsplasser

Gjennom Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

- Handelshøgskolen i Tromsø.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år