Partnerinstitusjon:
Muthesius University of Fine Arts and Design

Tyskland

Muthesius University of Fine Arts and Design

Tyskland

Om Muthesius University of Fine Arts and Design

Muthesius kunsthøgskole var opprinnelig en del av Høgskolen i Kiel som ble etablert i 1907 som handelsskole. I 2005 ble kunst og designfagene skilt ut som egen kunsthøgskole og er den eneste kunsthøgskolen i delstaten Schleswig-Holstein. Skolen har rundt 580 studieplasser.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det kunstfaglige fakultet har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes