Partnerinstitusjon:
Mykolas Romeris University

Litauen

Mykolas Romeris University

Litauen

Om Mykolas Romeris University

Mykolas Romeris University (MRUNI) ble grunnlagt i 1991, samme år som Litauen fikk tilbake sin uavhengighet. MRUNI har 15 000 studenter og 700 akademisk ansatte og er lokalisert i Vilnius, Litauen.

Utvekslingsplasser

Gjennom Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

- Det juridiske fakultet.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Law of the Sea - master, 3 semesters

Rettsvitenskap - master, 5 år