Partnerinstitusjon:
University College of Skövde

Sverige

University College of Skövde

Sverige

Om University College of Skövde

University College of Skövde (HiS) ble opprettet i 1977 med 300 studieplasser og fikk universitetsstatus i 1983. HiS har 7 300 studenter og 450 ansatte, og campus er lokalisert i sentrum av Skövde.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.


Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search