University College Syddanmark

Danmark

Om University College South Denmark

University College South Denmark (UC SYD) ble opprettet igjennom fusjoneringen av en rekke etablerte utdanningsinstitusjoner.

Universitet har over 6 500 studenter og 700 ansatte.

UC SYD er fordelt over to hovedcampuser i Esbjerg og Haderslev og tre mindre campuser i Kolding, Abenraa og Soenderborg.

Antall utvekslingsplasser

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 utvekslingsplasser (jordmor, helsesøster) for studenter.

Institutt for medisinsk biologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner når det gjelder å forhåndsgodkjenne utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Jordmorfag - master, 2 år