Partnerinstitusjon:
University of Montpellier I

Frankrike

University of Montpellier I

Frankrike

Om University of Montpellier I

University of Montpellier I (UdMI) ble formelt etablert i 1289 av pave Nikolas IV. Det medisinske fakultetet ble imidlertid etablert allerede i 1220 og er det eldste medisinske fakultetet i verden som fortsatt eksisterer. University of Montpellier I og II ble i 2015 slått sammen til University of Montpellier som i dag har 47 000 studenter, hvorav 7 000 er internasjonale studenter, og 4 800 ansatte. Campus er lokalisert sentralt i Montpellier.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det juridiske fakultet har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Institutt for samfunnsvitenskap har 1 studentplass (statsvitenskap).

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes

Rettsvitenskap - master, 5 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år