Kuvataideakatemia

Finland

Om Academy of Fine Arts

Academy of Fine Arts (K-B) ble grunnlagt i 1848 og er et internasjonalt akademi spesialisert på visuell kunst og det eneste i sitt slag i Finland. Akademiet tilbyr undervisning i skulptur, film, maleri, tid- og romkunst, kunstgrafikk og fotografi. Kunstuniversitetet ble dannet i 2013 da Billedkunstakademiet ble fusjonert med Sibelius-Akademiet og Teaterhøgskolen. K-B holder til i Helsingfors, Finland.

Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

utvekslingsprogram

EKSTERN NETTSIDE

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Fine Art - master, 2 years

Kunst - bachelor, 3 år