Partnerinstitusjon:
Socialpædagogisk Seminarium Ilulissat

Grønland

Socialpædagogisk Seminarium Ilulissat

Grønland

Om Socialpædagogisk Seminarium Ilulissat

Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat (PI-SPS) ble grunnlagt i midten av 1970-årene og utdanner blant annet sosialpedagoger, sosialhjelpere og sosialassistenter. PI-SPS har 200 studenter, har hovedsete i Ilulissat ved Diskobugten og arrangerer kurs over hele Grønland.

Utvekslingsplasser

Utvekslingsplasser for studenter og ansatte innen studieprogrammene: Sosialt arbeid, barnevern og arktisk friluftsliv og naturguiding.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes