Ann Karin Tobiassen


Senior Advisor/Scholar

Job description

Research-theme as a scholar is linked to Educational leadership in Higher Education:

- The role of Study Programme leader

- Management and Leadership in Higher Education

 

As a senioradviser my field of work is based on learning and development in Higher Eduacation

- Development of Competence 

- Development of Leadership training

- Organizational Development m.m.


 • Ann Karin Tobiassen, Ådne Danielsen :
  Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →