No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Felles Jurfak ingunn.ikdahl@uit.no

Ingunn Ikdahl • Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen :
  Navs kontrollsystem og trygdeskandalen
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ingunn Ikdahl :
  Pandemitiltak innenfor fengselsmurene
  Fagbokforlaget 2023
 • Anne Hellum, Ingunn Ikdahl, Vibeke Blaker Strand :
  Between norms and institutions. Unlocking the transformative potential of Norwegian equality and anti-discrimination law
  Routledge 2023 DOI
 • Marie Wold Riise, Ingunn Ikdahl :
  HR-2021-2126-A – Et lite skritt for sykepenger, et stort sprang for trygderettslig metode?
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Helen Eenmaa, Morag Goodwin, Ingunn Ikdahl, Marta Enciso Santocildes :
  Away with oppressed methodology! Reflections on an experiment in Law & Development education
  Verfassung und Recht in Übersee 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ingunn Ikdahl :
  Livsløp, normer og kropper: kjønnsperspektiv på velferdsretten
  Cappelen Damm Akademisk 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ingunn Ikdahl, Anne Hellum :
  Kjønnsperspektiver i og på retten
  Cappelen Damm Akademisk 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ingunn Ikdahl :
  Helseautonomi innenfor murene? Om retten til helse for innsatte i norske fengsler
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV
 • Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ingunn Ikdahl :
  En vidunderlig ny velferdsstat? Rettsstaten møter den digitale velferdsforvaltningen
  Tidsskrift for velferdsforskning 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Thea Austgulen, Maria de Michelis Sperre, Ingunn Ikdahl :
  Overlappende graviditeter og foreldrepenger. Om lesbiske mødres møte med en heteronormativ ordning
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl :
  COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education?
  Yale Journal of International Law 2021 DATA
 • Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne :
  Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ingunn Ikdahl, Kirsten Sandberg, Julie Stewart, Vibeke Blaker Strand, Tone Linn Wærstad :
  Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Anne Hellum, Ingunn Ikdahl, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson :
  Nordic equality and anti-discrimination laws in the throes of change. Legal developments in Sweden, Finland, Norway and Iceland
  Routledge 2023 FULLTEKST
 • Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, John Asland, Herman Bruserud, Maria Astrup Hjort, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen et al.:
  Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet
  Cappelen Damm Akademisk 2022 ARKIV / DATA / FULLTEKST
 • Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen :
  Welfare administration as police? Digitalization and control of citizens
  2024
 • Ingunn Ikdahl :
  Hindrance or helper? Law and visions for digital transformation of the welfare state
  2024
 • Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl :
  De rettslige ringvirkningene av 22. juli
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering
  2023
 • Ingunn Ikdahl, Kirsten Sandberg, Vibeke Blaker Strand, Tone Linn Wærstad :
  Hilsen fra redaktørene
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Trygderettslig metode. Kommentarer til HR-2021-2126-A og HR-2022-2433-A.
  2023
 • Ingunn Ikdahl, Jon Christian Fløysvik Nordrum :
  Juristblikk på digitalisering av velferdsstaten
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Legalitetsprinsippet som bidrag til trygderettslig metode
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  EØS og norsk trygdeforvaltning: Hvor står vi etter HR-2023-301-A? Om IP-adresser, personopplysninger og EØS
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Rettssikkerhet, digitalisering og trygdeforvaltningens kontroll
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Forvaltningens behandling av personopplysninger
  2023
 • Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen :
  Navs kontrollvirksomhet
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Utfordringer for fremtidens lovgivning i Norge: Den digitale velferdsstaten
  2023
 • Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen :
  Administrative control of citizens: The changing nature of welfare administration
  2023
 • Ida Gundersby Rognlien, Ingunn Ikdahl :
  Helse bak murene?
  Kritisk juss 2023 FULLTEKST / DOI
 • Ingunn Ikdahl :
  Promise and perils: Paths towards a feminist digital welfare state?
  2023
 • Anne Hellum, Ingunn Ikdahl, Vibeke Blaker Strand, Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson :
  Introduction. Nordic gender equality and anti-discrimination laws in the throes of change
  Routledge 2023 FULLTEKST / DOI
 • Ingunn Ikdahl :
  EØS-rettslige utfordringer - etter trygdeskandalen
  2023
 • Ingunn Ikdahl :
  Forskningsfronten i årene fremover. Samarbeid mellom akademia, departementet og Nav
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  NAVs nye virksomhetsstrategi
  2022
 • Ingunn Ikdahl, Christoffer Conrad Eriksen :
  Trygdeskandalens etterspill – en tredimensjonal tragedie
  2022 FULLTEKST
 • Christoffer Conrad Eriksen, Ingunn Ikdahl :
  Fantes det et kart over handlingsrommet?
  2022 FULLTEKST
 • Geir Riise, Halvor Erikstein, Ingunn Ikdahl, Ketil Karlsen, Runar Nilsen, Alf Erling Risa et al.:
  NOU 2022: 19 Oljepionerene - en kompensasjonsordning
  2022 FULLTEKST
 • Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne, Maja Vestad, Anniken Sørlie, Marit Moe-Pryce :
  Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction
  PRIO Paper 2022 ARKIV
 • Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ingunn Ikdahl :
  Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  Fra saksbehandler til robot? Kunstig intelligens i velferdsstaten
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  Fra saksbehandler til system. Kunstig intelligens i velferdsstaten
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  Hva gjør retten etter katastrofen?
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  EFTA-domstolen slår ned på nok en NAV-regel
  10. August 2022 FULLTEKST
 • Ingunn Ikdahl, Jon Christian Fløysvik Nordrum :
  NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar
  21. June 2022 FULLTEKST
 • Ingunn Ikdahl :
  Helseautonomi innenfor murene? Om retten til helse for innsatte i norske fengsler.
  2022
 • Ingunn Ikdahl :
  De «innvandrede rettskilder» og velferdsretten.
  2021
 • Ingunn Ikdahl, Julia Köhler-Olsen :
  Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem
  2021
 • Ingunn Ikdahl, Kristin Bergtora Sandvik :
  22. juli
  22. July 2021 DATA
 • Ingunn Ikdahl :
  Hva vet vi om rettens rolle?
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →