Bilde av Bystad, Martin Kragnes
Bilde av Bystad, Martin Kragnes
Department of Psychology martin.k.bystad@uit.no Tromsø

Martin Kragnes Bystad • Sanja Krvavac, Martin Kragnes Bystad, Rolf Wynn, Ida Rashida Khan Bukholm, Billy Jansson :
  Characteristics of Patients Who Complete Suicide and Suicide Attempts While Undergoing Treatment in Norway: Findings from Compensation Claims Records
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Skogseth, Maria Thorseth Eriksen, Martin Kragnes Bystad, Per M Aslaksen :
  Nevropsykologiske senskader hos boksere: en systematisk gjennomgang
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2023 ARKIV / DOI
 • Ole Kristian Grønli, Ingrid Daae Rasmussen, Per M Aslaksen, Martin Kragnes Bystad :
  A four-month home-based tDCS study on patients with Alzheimer’s disease
  Neurocase 2022 ARKIV / DOI
 • Sanja Krvavac, Billy Jansson, Ida Rashida Khan Bukholm, Rolf Wynn, Martin Kragnes Bystad :
  Patients Who Die by Suicide: A Study of Treatment Patterns and Patient Safety Incidents in Norway
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 27. August 2022 ARKIV / DOI
 • Martin Kragnes Bystad, Njål Bjørhovde, Yvonne Larsen, Per M Aslaksen, Henriette Riley :
  Døgnvariasjoner for innleggelser ved akuttpsykiatriske enheter
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Sara Magelssen Vambheim, Tonje Merete Kyllo, Sanne Hegland, Martin Kragnes Bystad :
  Relaxation techniques as an intervention for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials
  Heliyon 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Ingrid Daae Rasmussen, Nya Mehnwolo Boayue, Matthias Mittner, Martin Kragnes Bystad, Ole Kristian Grønli, Torgil Riise Vangberg et al.:
  High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation Improves Delayed Memory in Alzheimer’s Disease Patients: A Pilot Study Using Computational Modeling to Optimize Electrode Position
  Journal of Alzheimer's Disease 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Bystad, Benedicte Haug Storø, Nina Gundersen, Ida Karine Larsen Wiik, Lene Nordvang, Ole Grønli et al.:
  Can accelerated transcranial direct current stimulation improve memory functions? An experimental, placebo-controlled study
  Heliyon 03. October 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Martin Kragnes Bystad :
  Avspenning og mindfulness
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Guro Strand Thorbjørnsen, Maren Sofie Tingvoll, Ellen Sofie Scherffenberg, Martin Kragnes Bystad :
  Sammenhengen mellom samtykkekompetanse og eksekutiv funksjon
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020 DOI
 • Per M Aslaksen, Martin Kragnes Bystad, Marte Ørbo, Torgil Riise Vangberg :
  The relation of hippocampal subfield volumes to verbal episodic memory measured by the California Verbal Learning Test II in healthy adults
  Behavioural Brain Research 2018 ARKIV / DOI
 • Johanne Bjørnstad Tonga, Martin Kragnes Bystad :
  Psykisk helse hos eldre
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Martin Kragnes Bystad, N.R. Aas, Viktoria Sollid, Rolf Wynn :
  Age, gender, and the fear of getting Alzheimer’s disease
  European psychiatry 2023 DOI
 • Sara Magelssen vambheim, Martin Kragnes Bystad, J Kirkøen, Per M Aslaksen, Rolf Wynn :
  Doctors’ and nurses’ use of expectancy effects in clinical practice
  European psychiatry 2022 DOI
 • Rolf Wynn, Martin Kragnes Bystad :
  The integration of home-based interventions for psychiatric care
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2022 DOI
 • Jon-Vidar Gaustad, Linn Kleven, Hege Kornør, Ingrid Harboe, Annette Vogt Flatby, Eivind Aakhus et al.:
  Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi: fullstendig metodevurdering
  Folkehelseinstituttet 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Martin Kragnes Bystad, Rolf Wynn :
  The integration of home-based interventions
  2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  Podcast: "Eldre & Psyken" om angst hos eldre
  09. May 2021 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Enkel teknikk mot kroniske smerter
  02. September 2021 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Derfor bør du være forsiktig med koffein når du er stressa" Intervju i Kvinner og Klær
  11. March 2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Hjernen blir ikke full, men den må prioritere veldig hardt". Intervju i Avisa Tromsø.
  17. March 2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Avspenning" - Lydbok
  2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Glemmer du ord? Hjerneforskerens triks Intervju i Dagbladet
  31. December 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Transcranial Direct Current Stimulation as a memory enhancer in healthy participants and patients with Alzheimer`s disease
  2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Frykter du at hukommelsen forsvinner?
  18. September 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Metoden som får deg til å huske bedre
  22. May 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Bedre hukommelse på ti minutter
  03. August 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Dagbladet Pluss: "Psykolog: Metoden som raskt lærer deg å huske bedre".
  12. February 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Dagbladet Papiravis: "Glemsk? Sjekk om det er skyldes sykdom eller bare stress"
  13. February 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Mentaltrener Podcasten med Frank Nilsen: "Avspenning med psykologspesialist Martin Bystad"
  18. March 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Avspenning" på Fagbokpodden - en podcast om fagbøker
  07. February 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik blir du kvitt mobilavhengigheten. Intervju på plusstid.no
  11. January 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Det er ingenting som tyder på at bruk av digitale medier er skadelig for hjernen. Interjvu i Midnattsolposten
  01. April 2019 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hukommelse ved Alzheimers sykdom
  Psykologisk tidsskrift 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik bedrer du hjernehelsa. Intervju i Dagbladet.
  01. November 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Kvinner og klær" (KK): Intervju om hvorfor vi glemmer drømmer
  24. March 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  "En svært god lærebok om demens" Bokanmeldelse
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Plusstid.no: Har du dårlig hukommelse? Dette kan være årsakene.
  14. September 2019 FULLTEKST / DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Plusstid.no: "Slik trener du hukommelsen"
  14. September 2019 FULLTEKST / DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i VG papirutgave: "Depresjon var demens"
  28. December 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i KK (Kvinner og Klær): "Derfor bør du holde deg til håndskrevne huskelister"
  12. February 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Kvinner og Klær (KK): "Kvinners hjerne er tre år yngre enn menns"
  24. February 2019 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Kvinner og Klær" (KK): Intervju om forebygging av demens.
  24. March 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Trenger vi å frykte "digital demens"? Blogginnlegg på Helsevitenskapelig fakultet sin blogg.
  2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Avspenning - en håndbok.
  Gyldendal Akademisk 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hvilke sykdommer frykter de eldre?
  2018
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik holder du hjernen skarp
  30. July 2018 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hukommelse og digitale medier. Intervju med NRK P2 og NRK Alltid Nyheter
  13. March 2018 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  KT-NR3:Retningsgivende illustrasjonsark, skåring av visere
  2018 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  KT-NR3:Retningsgivende illustrasjonsark, skåringseksempler
  2018 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →