Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
School of Business and Economics in Tromsø tine.degerstrom@uit.no +4777623303 91838356 You can find me here

Tine Degerstrøm Stenvold


Associate Professor in Accounting and Auditing


 • Tine Degerstrøm Stenvold, Sissel With Stephansen :
  Regnskapsorganisering: forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle
  Fagbokforlaget 2023
 • Tine Degerstrøm Stenvold, Mona Mjøsund Degerstrøm :
  Revisjonshandlinger i praksis
  Fagbokforlaget 2020
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Tine Degerstrøm Stenvold :
  Revisors ansvar for identifisering av regnskapsmessige misligheter
  Revisjon og Regnskap 07. January 2018 ARKIV
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of Audit Oversight in Norway: International Collaboration and Audit Quality
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Audit, Accounting and Fraud  


  Member of research group