#
#
School of Business and Economics in Tromsø tine.degerstrom@uit.no +4777623303 91838356 Tromsø HHT 02.307

Tine Degerstrøm Stenvold


Associate Professor in Accounting and Auditing


  • Stenvold, Tine Degerstrøm; Mjøsund Degerstrøm, Mona. Revisjonshandlinger i praksis. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245027938.s 361 - 392.
  • Stuart, Iris; Stenvold, Tine Degerstrøm. The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway. Audit Quality Conference 2018-09-28 - 2018-09-29 2018.
  • Stenvold, Tine Degerstrøm. Revisors ansvar for identifisering av regnskapsmessige misligheter. Revisjon og Regnskap 2018; Volum 2018 (1). ISSN 0332-7795.s 39 - 44.
  • Stuart, Iris; Stenvold, Tine Degerstrøm. The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway. Annual Meeting of the European Accounting Association 2018-05-30 - 2018-06-01 2018.
  • Stuart, Iris; Stenvold, Tine Degerstrøm. The Impact of Audit Oversight in Norway: International Collaboration and Audit Quality. 2017.
  • Look at all works in CRIStin →