Marie Vangen.JPG
Marie Vangen.JPG
Faculty of Law marie.vangen@uit.no +4777644557 +47 99520015 Tromsø TEO-H4 4.432

Marie Vangen


Avdelingsleder 4. studieår


 • Vangen, Marie. Kommentar til dom HR-2020-1340-A «Fremmedkrigersaken». Juridika Innsikt 2021.
 • Vangen, Marie. Ekspert på strafferettslig jurisdiksjon går kraftig ut mot Høyesteretts tolkning av folkeretten. 2021.
 • Vangen, Marie. Muntlighet i undervisningen på masterstudiet i rettsvitenskap. Muntlighet i undervisning 2021-11-18 - 2021-11-18 2021.
 • Vangen, Marie. Høyesterett knesetter norsk universaljurisdiksjon i terrorsaker. 2020.
 • Vangen, Marie. Et viktig skritt i folkerettmessig retning - og et snublesteg tilbake. Rett 24 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.
 • Vangen, Marie. Universaljurisdiksjon og norsk rett. Seminar med Rettsavdelingen i UD 2019-11-25 - 2019-11-25 2019.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.432

  Click for bigger map