Personkort bilde
Associate Professor

Kristina Labba

Associate Professor Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

Sami rights and duties according to national Norwegian and Swedish laws and International law

Indigenous rights

Sami law

Indigenous law

Sami and Indigenous peoples´ rights and duties 

International law 

 • Labba, Kristina. Sámi Law: A Methodological Approach. Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 215 - 232.

 • Labba, Kristina. Rättssubjektet för renskötselrätten enligt svensk rätt och reindriftsretten enligt norsk rätt. Svensk Juristtidning 2020. ISSN 0039-6591.

 • Labba, Maria Kristina. The Legal Organization of Sami Reindeer Herding and the Role of the Siida. Ashgate 2015 ISBN 9781472425416.s 141 - 154.s doi: 10.4324/9781315588353-11.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Reindeer Grazing Land in Sweden. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014; Volum 2014 (1). ISSN 2000-4273.s 93 - 98.

 • Allard, Christina; Labba, Maria Kristina. Samebyns interna organisation. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2011 (2). ISSN 0015-8585.s 197 - 236.

 • Labba, Kristina. Samisk rätt i möte med mineralnäringen. Webinar Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Labba, Kristina. Sámi law and public authorities’ decision-making. NORSIL 2020-01-09 - 2020-01-10 2020.

 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (Fulltekst: https://www.sagat.no/nyheter/fefo-bor-ikke-rope-pa-dommerklubba/19.24394 Sagat 2020.

 • Labba, Kristina. Sami Company Law: A contemporary idea with roots in traditions. PhD Seminar on Companies and Markets 2021 European Company Law 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Labba, Kristina. Girjas-domen. Faglig presentasjon 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.

 • Labba, Kristina. Løfter samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Vil utvikle samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Nå skal samisk fremmes som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Wind power and reindeer herding- Law and practical implications. Arctic Universities Joint Cross-Disciplinary PhD Winter School "Energy transition in the North" 2019-11-12 - 2019-11-12 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns organisering i samebyn enligt rennäringslagen och i praktiken.. Konferens 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu siskkáldas organiseren ruoŧa ja norgga rievtti ja sámi árbevieruid mielde. Foredrag 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu sikkáldas organiseren - ruoŧa boazodoallolága, norgga boazodoallolága ja sámi siida-vuogádaga mielde. Forelesning 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Hva har UIT betydd for samenes rettigheter. Jubel i Tromsø - UiT 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering enligt svensk rätt, norsk rätt och samiska traditioner.. SSR:s landsmöte 2018 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sveriges reindriftslov bygger på sovjetisk modell, ikke samisk tradisjon. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sovjetisk arv i reindriften. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Svenska rennäringslagen i fokus i ny avhandling. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internasjonalt seminar 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Labba, Maria Kristina. Intern organisering av renskötsel. Forsker Grand Prix 2013 2013-09-21 - 2013-09-21 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internationellt symposium 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Internal organization of Reindeer Herding- the right to a viable and legal secure Sami Reindeer Herding. NORSIL-seminar 2012 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.

 • Labba, Kristina. Samisk rätt i möte med mineralnäringen. Webinar Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Labba, Kristina. Sámi law and public authorities’ decision-making. NORSIL 2020-01-09 - 2020-01-10 2020.

 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (Fulltekst: https://www.sagat.no/nyheter/fefo-bor-ikke-rope-pa-dommerklubba/19.24394 Sagat 2020.

 • Labba, Kristina. Sami Company Law: A contemporary idea with roots in traditions. PhD Seminar on Companies and Markets 2021 European Company Law 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Labba, Kristina. Girjas-domen. Faglig presentasjon 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.

 • Labba, Kristina. Løfter samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Vil utvikle samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Nå skal samisk fremmes som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Wind power and reindeer herding- Law and practical implications. Arctic Universities Joint Cross-Disciplinary PhD Winter School "Energy transition in the North" 2019-11-12 - 2019-11-12 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns organisering i samebyn enligt rennäringslagen och i praktiken.. Konferens 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu siskkáldas organiseren ruoŧa ja norgga rievtti ja sámi árbevieruid mielde. Foredrag 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu sikkáldas organiseren - ruoŧa boazodoallolága, norgga boazodoallolága ja sámi siida-vuogádaga mielde. Forelesning 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Hva har UIT betydd for samenes rettigheter. Jubel i Tromsø - UiT 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering enligt svensk rätt, norsk rätt och samiska traditioner.. SSR:s landsmöte 2018 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sveriges reindriftslov bygger på sovjetisk modell, ikke samisk tradisjon. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sovjetisk arv i reindriften. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Svenska rennäringslagen i fokus i ny avhandling. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internasjonalt seminar 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Labba, Maria Kristina. Intern organisering av renskötsel. Forsker Grand Prix 2013 2013-09-21 - 2013-09-21 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internationellt symposium 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Internal organization of Reindeer Herding- the right to a viable and legal secure Sami Reindeer Herding. NORSIL-seminar 2012 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.

 • [Loading...]

  Member of research group