#
#
Financial and Organization Section HSL-fak tor.g.lorentzen@uit.no +4777646924 Tromsø TEO-H4 4.465

Tor Gisle Lorentzen


Job description

- Research Advisor

External funding, EU


  • Anda, Erik Eik; Borch, Kristin Benjaminsen; Nedberg, Ingvild Hersoug; Hasvold, Toralf; Lorentzen, Tor Gisle; Wæhler, Turid Austin. Globalt samarbeid gir lokale gevinster. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
  • Lorentzen, Tor Gisle. Sovjetiske tanks sto bare 30 meter fra norskegrensen:. 2018.
  • Lorentzen, Tor Gisle. GRENSEDRAMAET norske myndigheter ville dysse ned. 2016.
  • Look at all works in CRIStin →
    TEO-H4 4.465

    Click for bigger map